Relatietherapie

Heeft u een relatieprobleem? Heeft u veel ruzie met elkaar en komt u er samen niet meer uit? Lijkt het alsof u steeds tegen dezelfde problemen aanloopt in uw relatie? Contact opnemen met een relatietherapeut kan dan een belangrijke eerste stap zijn om met behulp van een derde te kijken naar wat er aan de hand is en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor een bevredigende relatie voor u allebei. We zijn immers steeds in ontwikkeling en doorlopen een levenscyclus. Dat brengt met zich mee dat we ons steeds opnieuw moeten instellen op veranderende omstandigheden.

 

Aandacht, begrip en veiligheid

Bijna iedereen kent perioden in zijn leven waarin de ontwikkeling stagneert. Je weet dan niet ‘hoe nu verder’, bang iets te verliezen en onzeker over wat er voor in de plaats komt. Als zo’n periode lang duurt, kan zich dat uiten in klachten op allerlei gebied, o.a. seksualiteit, relaties en werk. Het is belangrijk om dan stil te staan bij wat er aan de hand is en jezelf en je relatie daarin serieus te nemen. Binnen een veilig therapeutisch kader onderzoeken we wat er speelt en beginnen we met een op beide partners toegespitste behandeling. Naast aandacht voor uw beider individuele geschiedenis, is het ook belangrijk stil te staan bij wat er tussen u beiden gebeurt. Hoe u elkaar beïnvloedt en of u uzelf en uw partner vastzet in bepaalde patronen. Hoe u over elkaar denkt, wat u van uw partner verwacht, hoe de ander te begrijpen.

 

Patronen doorbreken

De patronen die in een relatie ontstaan kunnen veel geborgenheid en vertrouwen geven, maar kunnen ook gaan knellen waardoor onoplosbare conflicten of juist verwijdering kunnen ontstaan. Relatietherapie is er op gericht deze patronen zichtbaar te maken en te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om deze te doorbreken, waardoor positieve en krachtige kanten van beide partners meer ruimte krijgen.