Praktische informatie

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een eerste gesprek kunt u:

  • Telefonisch contact met mij opnemen (06 48 347 917).
  • Een e-mail naar mij sturen (info@praktijkhettyroholl.nl) 
  • Mijn contactgegevens raadplegen.

Tarief

Het tarief is € 95,00 per consult van 45 minuten.

Vergoeding door ziektekostenverzekeraars

De consulten bij een seksuoloog NVVS-SH worden veelal niet meer vergoed vanuit de basiszorg. Mogelijk worden enkele gesprekken vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Informeert u vooral bij uw zorgverzekeraar omdat er ook regelmatig iets verandert.

Op de site van www.nvvs.info treft u het laatste nieuws over de vergoedingen.

Afzeggen bij verhindering

In geval van verhindering kunnen therapieafspraken kosteloos tot één werkdag (minimaal 24 uur) van te voren worden afgezegd.
Binnen deze termijn worden kosten doorberekend.

Betalingsvoorwaarden

De gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 3 weken na de datum van de factuur te zijn betaald. Bij niet betalen van het verschuldigde bedrag binnen 3 weken na de factuurdatum volgt een betalingsherinnering.

Voldoet u niet aan uw verplichtingen, dan behoud ik me het recht voor incassomaatregelen te treffen. De extra kosten die hieruit voortvloeien komen ten laste van de patiënt.

Klachtenregeling

Heeft u vragen of opmerkingen over de gesprekken? Bent u ontevreden? Laat het me alstublieft weten. Ik ga graag met u in gesprek om er samen uit te komen. Het kan zijn dat u- ondanks een gesprek- ontevreden blijft. Of dat u een gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris van P3NL. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en het verder afhandelen van uw klacht.


Uw zorgverlener is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten-en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met de NVVS en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.