Psychoanalyse

Wanneer klachten al langer bestaan en u er steeds opnieuw, misschien in een wisselende verschijningsvorm, mee geconfronteerd wordt, dan kunnen ze een zware wissel trekken op uw kwaliteit van leven. Een behandeling primair gericht op klachtenreductie is dan niet afdoende. Er is diepgaander individuele psychoanalyse nodig, op regelmatige basis.


Problematieken

Het kan gaan om terugkerende problemen op het gebied van relaties, intimiteit, liefhebben en ook werk. Deze problemen kunnen gepaard gaan met remmingen of met een voortdurend gevoel van onbehagen, somberheid, terwijl ze het maatschappelijk functioneren niet direct in de weg hoeven te staan. Dikwijls is dat echter wel het geval.

Griekse sfinx 5e-4e eeuw voor Chr. uit de verzameling van Freud verwerkt in het logo van de NPAG

Verbetering van functioneren

Klachten als deze laten zich niet gemakkelijk alleen vanuit de waarneembare werkelijkheid begrijpen. Onbewuste patronen worden gevormd door gevoelens, fantasieën en verinnerlijkte relaties. Je kunt daarbij denken aan de vroege relaties met de ouders en andere naasten, de ontwikkeling van de seksualiteit, ervaringen in de liefde, geborgenheid, haat, verlies en dood. Onbewuste innerlijke conflicten kunnen in grote mate verantwoordelijk zijn voor hoe men zich gedraagt. De behandeling richt zich op verbetering van het emotionele functioneren van de gehele persoon.